top of page

GURU GU(MAI)RU

GURU GU(ไม่)RU

academy

Category : 

พ.ศ. 2563

เพื่อให้เกิดการ Up skills & Re skills พนักงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ให้รอดพ้นวิกฤต ใน Concept “Edutrainment Micro Learning”
ที่ “สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง”

d994578bcaa561014e593948433b5af4.jpg

รายละเอียด

GURU GU(ไม่)RU เป็น "Edutainment Micro Learning Coursware "
เกิดจากการร่วมพัฒนาของสถาบันฝึกอบรม Beyond Training ผู้ให้บริการฝึกอบรมพัฒนา Soft skills , Working skills พนักงานภายในองค์กรให้กับ Public company ชั้นนำขนาดใหญ่โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ใน 100 อันดับแรก ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย (SET 100)
ร่วมกับ G Village Co Creation Hub แถวหน้าของประเทศไทย
ที่มีประสบการณ์ในการสร้างภาพยนต์ ละคร และซีรีส์ความบันเทิงที่เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย

จากประสบกาณ์ที่อยู่ในวงการ People Development & Organizational Development
เราจึงรู้ เข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริง ( Pain point & customer insight ) ในการ Up skills & Reskills คือ e Learning Content ในระบบ มีความน่าเบื่อ เรียนแล้วเครียด แต่ต้องให้พนักงานเข้าไปเรียนรู้หลังเลิกงาน หรือ ในวันหยุด หลังจากที่เหนื่อยล้า และ มีภาวะเครียดจากการทำงาน หรือ ปรับตัวในช่วงวิกฤต จึงทำให้อัตราการเข้าไปเรียนรู้ Coursewar ในระบบน้อยกว่าที่องค์กรคาดหวังไว้
ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนกับการเรียนรู้ ROTI (Return On Training Investment)

ทางบริษัท Beyond Training
และ G Village Co Creation Hub เห็นปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงมีความตั้งใจ จะผลิต สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ที่ทันสมัยเพื่อให้องค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุควิกฤต ในรูปแบบที่
สั้น กระชับ ได้รับความรู้ พร้อมความสนุก จึงเป็นที่มาของ "Edutainment Micro Learning Coursware "

VIDEO

BEHIND

CONTENT 

COLLABORATOR

bottom of page