top of page

Yak Lak Yim

PTT "แยก แลก ยิ้ม"

Campaign

Category : 

แคมเปญแยกขยะเปลี่ยนให้เป็นเงิน เพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน

d994578bcaa561014e593948433b5af4.jpg

รายละเอียด

CSR แคมเปญที่ทาง OR ต้องการสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมของเราดียิ่งขึ้น โดยทาง OR ได้ทำถังขยะไว้ 3 ประเภท และสื่อสารกับผู้บริโภคให้ช่วยแยกขยะก่อนทิ้ง โดยได้ทำการสื่อสารด้วยหนังโฆษณา (TVC) ทำออนไลน์คอนเทนต์บอกและสื่อสารด้วยเกมส์ "แยกแลกยิ้ม" ซึ่งก็ช่วยสร้าง Awarness และ Engagemenrt ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

VIDEO

BEHIND

CONTENT 

COLLABORATOR

bottom of page