top of page

Standaloneco

Standaloneco

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
คอนเทนต์สแตนด์อัพคอมเมดี้ในประเทศไทย
ด้วยปริมาณความต้องการในการรับชม
"สแตนด์อัพคอมเมดี้" ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก

รวมถึงในประเทศไทยด้วย เราจึงตั้งบริษัทขึ้นมา
เพื่อรองรับการเติบโตและพร้อมกับผลักดันวงการ
"สแตนด์อัพ"

ให้แข็งแรงทั้งคุณภาพชิ้นงาน จำนวนผู้เล่นและผู้ชม
ในปี 2021รอชมโปรเจกต์ใหม่ ๆ จากเราที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี

bottom of page