top of page

CONTENT AGENCY

/ SERVICES

CONTENT
AGENCY

 บริการรับดูแลช่องทางการสื่อสารแบรนด์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก  Facebook,Instagram,Youtube,Tiktok
โดยดูแลตั้งแต่กลยุทธ์การปั้นช่อง การวางรูปแบบคอนเทนต์ ความถี่ ไปจนถึงกระบวนการผลิตโดยทีมงาน Inhouse มืออาชีพ และทำการซื้อมีเดียให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  

bottom of page